Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Ny asfalt på plass

1600 meter med fersk asfalt på plass mellom Aronnes og sentrum

Karen Elde og hennes følgesvenn Buster er ute og prøvegår den nyopprustede gang/ sykkelvegen fra sentrum mot Aronnes. Asfalten er nylagt og hun synes dette ble meget bra. Hun forteller at hun også ofte sykler samme vegstrekning, noe som var lettere risikabelt med de langsgående sprekkene som tidligere var i bakken. Nå er ny asfalt lagt rett oppå den gamle, som igjen gir dobbelt så sterkt underlag. Så dette var svært gledelig.

Det er Sykkelbyen som har initiert at vegstrekningen burde oppgraderes, men Alta kommune alene som har tatt det økonomiske ansvaret med å få dette gjort. Stjerne i margen, og god tur til alle som vil prøve de nye ca 1600 meterne, til en pris av ca 600 - 700 000 kr.