Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Vi trenger din bistand :)

sosial_sykling

Sykkelbyen Alta ønsker bistand fra frivillige for tilrettelegging av turløyper i sommer.

2017-06-19

Send inn skjema

Sykkelbyen Alta 012

Sykle til jobben vår 2017 - trekning.

2017-06-12

Engasjerte 5 klassinger vet hva sykkelbyen Alta trenger

UE - 5 klasse 2

Ungt Entreprenørskap fikk frem elevenes ønsker og tanker for sykkel.

2017-06-09