Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Sykkelbyen Alta 4. beste sykkelby i Norge

Vintersyklist

Kåring på Nasjonal sykkelkonferanse på Hamar.

En del av sykkelforkjemperne i Norge var samlet på Hamar tidligere denne uka. runnet pandemien er det 4 år siden sist, da dette kun arrangeres hvert andre år. 2 dager var fyllt opp med felles og paralelle sesjoner hvor det ble dykket i erfaringer fra inn- og utland i beste sykkelløsninger og hvordan nå nasjonale mål om minst 8 % sykkelandel i Norge og minst 20 % i byer. Det ligger på ca 7 % sykkelandel i de store byene for tiden, som Oslo, Bergen, Trondheim osv. Så også i Alta - sist det ble målt, men dette er helt tilbake til 2014.

Et av de faste punktene på programmet er å kåre årets sykkelby. Dette har tidligere skjedd kun gjennom Syklistforeningen sine medlemmer, det vil si at kun de har hatt anlending til å stemme. Alta har ikke kommet med fordi det var et krav om minst 50 avgitte stemmer og med under 30 medlemmer i Alta ble vi aldri målt. Det nye nå er at linken til avstemming er åpnet for alle som ønsker å melde fra, også ikke-medlemmer.

Resultatet fikk vi se i år hvor Alta er skåret opp på en 4 plass blant alle sykkelbyer i Norge. Stavanger har hatt en god satsing i flere år og ble årets vinner. De som besvarer undersøkelsen må ta stilling til en rekke tema, både generelt tilfredshet rundt det å sykle i egen by, men også punkter om trygghet og sikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet, samt sykkelens prioritering i kommunen. Dette gir en poengskår hvor byene rangeres seg imellom. På andre og tredje plass fulgte Kristiansand og Grimstad, som noen av de eldste sykkelbyene i Norge. Først på 17 plass finner vi neste nordnorske by, Bodø. Tromsø fulgte på 37. plass og Harstad på nr 40. 

Tidligere vinnerbyer har vært Kristiansand og Lillestrøm (5 ganger). 

Pressemelding fra Syklistforeningen kan leses her.