Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Hvor sykkelvennlige er de politiske partiene i Alta?

Syklistforeningen har laget en kasse med gode verktøy for mer sykkelglede, sjekk hvordan partiene prioriterer tilrettelegging for sykkel i Alta.

Sykkelvennlighet partier Alta 2023

Syklistforeningen har laget 12 gode verktøy som kan testes ut om de har potensiale på alle steder hvor sykkel bør fremmes. Passer noen av disse tiltakene inn i Alta? 

https://syklistforeningen.no/aktuelt/bedre-og-smartere-sykling-verktoykasse/

Klikk inn på verktøyene og les. For hver ting du finner ut at du vil at Sykkelbyen Alta/ Alta kommune bør teste ut - får du et lodd. For hvert lodd øker sjansen din for å vinne gir oss et innspill på hva du mener kan passe er du med i trekningen av 6 knallkule metallsykkelflasker - med påtrykt Syklistlogo og rødt trekk. 

Her kan du også høre hva generalsekretæren i Syklistforeningen sier om verktøykassa: https://www.facebook.com/reel/7113709005324263

Og er du nysgjerrig på hvordan de ulike politiske partiene ønsker å prioritere sykkel? Sjekk linken under her for å finne ut hva de har svart på den politiske undersøkelsen for valget 2203 https://syklistforeningen.no/vart-arbeid/lokalvalgundersokelsen-2023/

Her følger de lokale partiene i Alta sine stemmer.

Kommentarer til avgitte stemmer. Partier som har besvart undersøkelsen: Alta SV, Venstre, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Alta KRF og Arbeiderpartiet.

 

Spørsmål 1: Partiet vårt vil øke sykkelandelen i kommunen. Alle svarte JA.

Dette er postiivt - for å få opp andelen syklende må nødvendigvis andelen på andre transportmidler gå ned. besvarelsen tilsier at det er politisk vilje for å få til en slik forflytning innad hos befolkningen i Alta.

 

Spørsmål 2: Partiet vårt vil få på plass et sammenhengende sykkelveinett i byen. Alle svarte JA.

At sykkelveien er sammenhengende betyr at en skal slippe å måtte krysse over for eksempel E 6 flere ganger på vei til jobb og skole. Dette kan bety at det bør være dobbelsidig sykkel- og gangvei flere steder i Alta enn det er i dag, f eksempel fra Granshagen mot Bossekop, fra Kvilekrysset til sentrum, osv.

 

Spørsmål 3: Partiet vårt ønsker flere 30 soner i de felste by og boliggater. Variert svar.

Dette er i stor grad allerede etablert på veier i Alta med bolighus og i sentrum.

 

Spørsmål 4: Partiet vil erstatte bilparkering emd flere sikre sykkelstativer. Variert svar.

Å legge mer ti lrette for trygg sykkelparkering er et solid pluss for Alta. Dersom det ikke er plassmangel må ikke dette gå på bekostning av bilparkering, men det kan gjøres for å legge mindre til rette for bil.

 

Spørsmål 5: Vi vil etalbere en ny sommergate i sentrum, en midlertidig gågate i sommermånedene. Variert svar.

Spørsmålene har blitt besvart sent på sommeren og noen kan ha vudert at det ikke er noen hensikt i år. Under Arctic Race of Norway oppdaget mange den behagelige lave støynivået som medfulgte når biltrafikken uteble fra bilveiene i sentrum, hvor en kunne snakke normalt og høre hverandre fra andre siden av gata. Noen steder is entrum har gangtrafikken blitt såpass høy over enkelte veier at gågate kan bli en styrke for Alta sentrum - samtidig som biler skal få mulighet og adgang til parkeringshus og butikker. Neste år kan det å teste ut noe slikt være en ide på enkelte områder.

 

Spørsmål 6: partiet vil øremerke midler ti lvinterdrift av gang/ sykkelveiinfrastruktur. Alle: JA.

 

Spørsmål 7: Partiet vil enveisregulere flere gater for å gi mer plass til by- og sentrumsliv. Varierte svar.

For å gjøre fremkommeligheten noe mindre attraktiv for biler kan veier enveisreguleres og gjøres unntatt for sykkel. Da får sykkelen fordeler. For noen år siden ble flere veier i sentrum nettopp gjort slik.

 

Spørsmål 8: Vi vil innføre støtteorndinger for bedrifter som vil bli sykkelvennlige arbeidsplasser. Varierte svar.

Det er positivt med "gulrøtter" slik at arbeidsgivere tilrettelegger for økt sykkelbruk.

 

Spørsmål 9: Kommunen vi investere i lastesykler eller vnalige sykler slik at kommunela virksomheter kan erstatte bruk av bil i tjenesten. Varierte svar.

Flere virksomheter har allerede fått dette, men andre har også meldt interesse for dette i senere tid, blant annet Bygningsdriftsavdelingen.

 

Spørsmål 10: Gjennomføre flere tiltak for å få flere barn til å sykle og gå mer (Hjertesoner, osv). Alle: JA.

 

Spørsmål 11: Partiet vårt har vedtatt politiske virkemidler for å øke sykkelandelen lokalt. Varierte svar.

Her har partiene en mulighet til å vise at de mener sykkel er viktig - "på ordentlig". Dette kan være målsettinge rom økt sykkelandel, bedre sykkelopplevelser, mer fysisk aktivitet til skoler og jobb, med mere.

 

 

Syklistforeningen har ikke mottatt svar fra Høyre og Fremskrittspartiet.