Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Førjulsgave???

Til de som velger å gå/ sykle/ sparke

Sykkelbyen Alta gleder seg over gode resultater :) Tellinger viser at høsten 2011 sammenliknet med høsten 2012 har andelen syklende økt med over 25 % i Alta.

Det er svært gledelig, og de som velger å GÅ, SYKLE eller SPARKE torsdag og fredag kan komme til å motta en oppmerksomhet på vei til jobb og skole.

Torsdag morgen vil Sykkelbyen stå ved Altabrua og dele ut varm kakao, reflekser, refleksvester og blinkende LED lys til de som ønsker. I tillegg trekkes det ut to tilfeldige som mottar en gratis sykkeljakke.

Fredag morgen gjøres samme øvelse ved rundkjøringa Granshagen, hvor gangvegen fra Bossekop kirke møter gang/ sykkelvegen ved EV 6. Også her trekkes det ut to jakker.

Utdelingen vil foregå fra kl 0730 og ca en times tid.

Dette blir vår julehilsen til befolkningen som velger riktig transportmåte. Værmeldingen lover ca - 10 grader, så en varm kopp kakao passer bra :)

Vi sees.