Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Prosjektbeskrivelse Sykkelbyen Alta

Logo Sykkelbyen Alta
Her kan du lese hvilke føringer som er lagt til grunn for arbeidet med Sykkelbyen Alta
2011-08-22

Tiltaksplan for Sykkelbyen Alta

Her har vi lagt inn de tiltakene vi skal søke å få gjennomført for Sykkelbyen. Alle tiltakene vil ikke være gjennomført første året, og flere kan også bli forandret/ revidert underveis.

image010
2011-08-22