Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Evaluering og nye styringsdokumenter.

Her finner du evalueringsdokumentene og ny prosjektbeskrivelse og tiltaksplan.

Picasa
2014-09-22