Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Sykkelopplæring 1-4 klasse

Det tilbys gratis sykkelopplæring for 1-4 klassinger i Alta denne uka

Sykkeldag Bossekop 15-4.jpg

Sykkelbyen Alta inviterer barn med foresatte til sykkelopplæring denne uka. Når er egentlig ditt barn klart for å sykle på egen hånd i trafikken og gatene i nærmiljøet? Vi har laget oppsett som hjelper foresatte til å vurdere dette sammen med oss.

Første del er inne i skolegården på enten Bossekop eller Elvebakken skole. Her har vi instruktører som lar barna få prøve sine sykkelferdigheter i oppsatt løype. Deretter skal foresatte bli med barna langs en løype ute i gatemiljøet utenfor skolen. Her passerer man flere poster som vil gi tilbakemeldinger på ulike momenter som vurderes.

Årlig er alle foresatte og barn kjempefornøyd med å ha deltatt, ikke minst fordi foreldre får meget vettuge tema de skal følge med på hos sine håpefulle samt at hele dagen blir evaluert skriftlig som de får med seg hjem.

Her er tidspunktene:

Følgende skoler møter mandag 14 juni ved Bossekop skole:

Barn med foresatte fra:

* Bossekop skole: Kl 1700

* Gakori skole: Kl 1740

* Øvre Alta og Komsa skole: Kl 1815.

Skriftlig inivtasjon for mandagen kan du laste ned her!

 

Følgende skoler møter onsdag 16 juni ved Elvebakken skole:

Barn med foresatte fra:

* Elvebakken og Aronnes skole: kl 1700

* Saga og Kaiskuru skole: kl 1740.

* AKG og Tverrelvdalen skole: Kl 1815.

Skriftlig invitasjon for onsdagen kan du laste ned her.

 

Passer ikke tidpsunktet helt, eller er ikke din skole nevnt blant de på lista? Da har du privilegiet at du velger selv hvilket tidspunkt og skole du møter opp ved på de overnevnte dagene.

 

Vi trekker også ut gavekort a kr 900 pr gjennomføringsdag til en heldig person som møter opp :)

Vi ivaretar også smittevern under hele tilstelningen med gode avstander til hverandre. 

Føler man seg ikke frisk stiller man ikke opp, men vi anbefaler da at man benytter https://sykkeldyktig.no/ for å trene mer hjemme.