Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

SLF avd Alta har blitt stiftet

Syklistenes Landsforening sitt lokallag endelig på plass.

SLF Alta[1].jpg

Endelig er foreningen etablert også i selveste Sykkelbyen Alta. Fra venstre på bildet står Marie Rushfeldt, Gjermund Abrahamsen Wik, Aase-Kristin Abrahamsen, Bjørn Michaelsen og Per-Kåre Jakobsen - som sammen utgjør interimstyret i SLF Alta. Per Kåre og Bjørn er to av frontentusiastene for sti- og terrengsykling i Alta. De øvrige 3 er spesielt opptatt av hverdagssykling, til og fra jobb, skole og andre ærender.

Hva er Syklistenes Landsforening sine oppgaver? Det er å ivareta ALLE syklisters behov og interesser. Alta har et svært aktivt og synlig sykkelmiljø med hverdagsyklister og terrengsyklister - sommer og vinter.  Svært mange er med på begge arenaer. SLF Alta vil dermed avspeile Altas særpreg med sitt urbane og bynære vei- og stinett som benyttes av mosjonister og til daglig ferdsel.  

 
SLF Alta skal fronte fokusområdene til SLF sentralt ved å gjøre hverdagen enklere for hverdagssyklister - som velger sykkel til og fra jobb, skole og andre reisemål. Mye bra er skapt gjennom Sykkelbyen Alta - men vi er mer ambisiøse enn at sykkelandelen skal stoppe på 7 %. SLF Alta skal være et samlende punkt for ALLE som vil ha bedre sykkelforhold i og rundt Alta. Det kan handle om alt fra veier, vikeplikter, kryssinger og drift av anlegg - til å oppleve sykkelglede og entusiasme i form av kampanjer og aktiviteter. 
 
Finnmarkinger er glad i naturen, og mange bruker også sykling som rekreasjon og fritidssyssel. Innenfor tur- og terrengsykling vil SLF Alta samarbeide med alle relevante aktører og grunneiere slik at interessekonflikter forebygges. Dersom sykling på stier og utmark får utbrede seg fritt vil mange av de flotte løypene våre kunne bli nedslitt og ødelagt. SLF Alta vil bidra til etablering av et stifond med hensikt å fremme bærekraftige stier, samt realisering av en masterplan for sykkel-løypenettet i Alta.
 
Vår målsetting med SLF Alta er at enda flere skal få lyst til å velge sykkel på alle sine reiser i Alta - hele året. Sykling gir bedre helse, det gir økt trafikksikkerhet, bedre miljø og det gir gladere og lykkeligere mennesker og samfunn.
 
Fremover håper SLF Alta å bli synlig på ulike arrangement i byen, og ønsker både nye medlemmer velkommen og innpsill til sykkelfremmende tiltak fra borgerne i Alta. Det er laget en egen facebookside, "Syklistene i Alta". Relevant informasjon vil legges ut der fremover.
 
Link til SLF for evt medlemskap finnes her: https://syklistene.no/ Som medlem mottar man magasinet Syklistene 3 ganger pr år, et fyldig og interessant medlemsblad med mye sykkelrelatert stoff. 
 
Styret SLF Alta.