Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Nye lys for gående og syklende

Endelig er det kommet gatelys langs gang/ sykkelvegen på toppen av Buktabakken.

 

I alle år har denne vegbiten for gående og syklende vært fri for lys. Sykkelbyen Alta har nå utrettet en permanent oppgradering av området.

Gang/ sykkelvegen langs E6 i Buktabakken får lys via gatelysene som følger bilvegen. I Buktabakken øker avstanden mellom gang/ sykkelvegen og bilvegen så mye at veglysene ikke gir noen effekt for de gående og syklende lenger. Men er dette egentlig et problem?

"JA", sier Aase Kristin Abrahamsen som jobber med fysisk aktivitet i Alta kommune, men som også er med i prosjektgruppa for Sykkelbyen Alta. "Det er faktisk mange mennesker som vegrer seg fra å ferdes i områder som er mørke. Denne strekningen knytter hele Elvebakken siden opp mot sentrum, og det sier seg selv at dette da berører mange, nesten halve Altas befolkning. Man kan koke det ned til at å sette lys opp på en slik strekning er et folkehelsetiltak, for å få flere til å bruke bena eller sykkelen når de skal fra A til B".

"JA" sier også prosjektleder Gjermund Abrahamsen Wik om tiltaket. Når det er mørkt, spesielt nå om høsten, med våt asfalt som suger opp det meste av det lille lyset som allerede finnes, kan man se at her er det en del utfordringer. Gang/ sykkelvegen deler seg akkurat her, og på det mørkeste, også om vinteren, kan syklister komme i ganske god fart nedover begge vegene. Vi skal være glade for at det ikke har skjedd sammenstøt her tidligere, med syklister og gående innblandet.

Lysene i seg selv er ikke alt som er gjort. Park og Idrettsavdelingen i Alta kommune har også fjernet en del kratt og vegetasjon mellom gangvegen og hovedvegen, slik at mer strøbelysning fra de store lyktestolpene ved hovevegen også skal komme inn på gang/ sykkelvegen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på om dere synes det nye anlegget er bra eller ikke :)

Med hilsen fra Sykkelbyen Alta.