Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Livsfarlig kryssing av gangfelt ?

Politiet og Sykkelbyen Alta observerte syklister.

IMG_20180913_080116_resized_20180913_084722633.jpg

Mange sykler over gangfeltet når de skal krysse veien. Meldinger som har kommet til både politiet i Alta og Sykkelbyen Alta beskriver kryssingen som farlig og risikofyllt, og tilfeller av nestenulykker har forekommet. Begge etatene, både politiet og Alta kommune ved Sykkelbyen Alta, bestemte seg for å dra ut og observere dette med egne øyne.

Onsdag 12 september stod vi plassert ved rundkjøringen på sentrum og observerte kryssingen av gangfeltet her. Mlelom kl 0730 og 0830 var det veldig mange passerende, både med bil, til sykkel og til fots. Dagen etter, torsdag, stod vi ved rundkjøringa ved Alta bru. Samme tidsrommet som dagen før inneholdt trafikkbildet mange kjøretøy og veldig mange skolebarn som kom over brua til skolene i nærområdet.

Hva sier så trafikkreglene om hvordan det skal krysses over et gangfelt hvis du kommer med sykkel? Kjørende langs veien som kommer til et gangfelt har vikeplikt overfor de som er fotgjengere. Det gjelder overfor de som er ute i gangfeltet eller på vei ut i det. For å oppnå vikeplikt som syklende må du altså gå av sykkelen og være fotgjenger - det vil si leie sykkelen over gangfeltet.

Det er likefullt ikke ulovlig å sykle over, men da har den syklende vikeplikt for bilen. Litt av bakgrunnen til dette kan nok skyldes reglene om vikeplikt: "Trafikant som det skal vikes for må ikke hindres eller forstyrres." Du har ikke oppfyllt vikeplikten om du kommer i god fart mot krysningspunktet og bråbremser like før. Da kan den du skal vike for bli usikker på om du faktisk kommer til å stoppe. Dette er et eksempel på "å forstyrre" den det skal vikes for. Myndighetene ønsker ikke at de som sykler skal komme fort og overraskende på de som kjører bil - og i tillegg kreve forkjørsrett.

Vi henvendte oss til noen av de passerende for å høre hvordan de hadde tenkt og vurdert det trafikale før de krysset over gangfeltene. Spesielt ville vi snakke med de som syklet over gangfeltet.

Syklist sentrum

Den første vi møtte var Tina som kom syklende over gangfeltet i sentrum. Det var tydelig at hun kikket nøye mot bilene fra begge sider før hun krysset over, og hun trilte over i lav fart når bilene hadde stanset for henne. Hun kunne trafikkreglene og visste at bilene ikke hadde vikeplikt for henne. Av det vi kunne vurdere så kryssingen kontrollert ut og i samspill med bilene.

Syklist2

Like etter kom Steve. Han gjorde det samme, og sa han syklet over fordi bilene hadde stoppet opp for ham. Vi kunne også konstatere at han kikket seg godt om seg til begge sider før han syklet rolig over.

IMG_20180912_075817_resized_20180912_031245057.jpg

Jonathan Strøm, 13 år, var på vei til ungdomsskolen. Han krysset det første gangfeltet på et hjul (Maskinsvingen), men over E6 syklet han pent over når bilene hadde stoppet. Han visste at han måtte se til at bilene stoppet for ham, men nøykatig hva reglene sier husket han ikke helt. Når det gjaldt sykling på bakhjulet mente han at det ikke var noe problem, det hadde han øvd masse på - så det var ikke noe farlig. Vi kunne også etterpå se at han syklet nesten 100 meter på et hjul uten å vingle, så gutten hadde nok god kontroll. Men vi var enige om at best kontroll har man om begge hjulene er nede på veien.

IMG_20180912_080414_resized_20180912_031243672.jpg

Så kom Beate, som også er bilist noen ganger selv. Hun var godt kjent med reglene på området og vet hvordan det er å være bilfører i samme situasjon som når hun selv syklet over gangfeltet. Det går mer effektivt om man kan la de syklende tråkke over, i stedet for å leie sykkelen. Det flyter bedre i trafikken. Hun stopper likevel alltid opp dersom det er mye trafikk og venter til bilene har stoppet for henne, før hun krysser.

IMG_20180912_080745_resized_20180912_031245771.jpg

Øyvind Simonsen, 13 år,  syklet også over gangfeltet. For hans del bruker han veien daglig og er godt kjent med det trafikale bildet han møter. Det er et viktig moment for ham, og når bilene stopper opp kan man sykle. Han erkjente å sykle uten hjelm, men den hadde han nok glemt igjen hjemme et sted. Han bedyret at han brukte hjelm til vanlig.

IMG_20180912_081804_resized_20180912_031244476.jpg

Også Figur Bjørkeli Sara, 14 år, kunne reglene om kryssing godt. Han sjekker alltid at det er klart, om bilene stopper først, før han krysser over.

 

Fra sentrum oppsummerte politiet og Sykkelbyen Alta med at den kryssingen vi hadde observert, dog kun i en time, ikke var uforholdsmessig og utrygg. En billist vil alltid stoppe for en fotgjenger i et gangfelt, og vil gjerne handle likedan også overfor en syklist. Det er da viktig at de syklende gir bilistene en god sjanse til å oppfatte dem og ha tid nok til å reagere riktig. Dersom en syklende kommer i høy fart og kanskje med en brå sving rett over et gangfelt kan man både bli nedkjørt, bli skadet og i tillegg risikere en straff i form av en bot for brudd på vikeplikten.

IMG_20180913_074056_resized_20180913_084742187.jpg

Trafikkbildet ved Alta bru er hektisk i hele den timen vi stod der, dagen etter. Det er to gangfelt de fleste må krysse over. Det som er nærmest brua krysser bare en fil - som er enveiskjørt. Det andre gangfeltet krysser to filer med trafikk fra begge retninger. 

Fra 0730 er det lite biltrafikk og de syklende som kommer over da har ingen de trenger å vike for. Kryssingen går da selvsagt problemfritt. Etterhvert som klokka nærmer seg kvart på åtte har biltrafikken økt, men det er stort sett voksne som passerer på sykkel. Kun en dame går med sykkelen over gangfeltet, de øvrige (ca 30 stykker) sykler over. Bilene stopper for de syklende også her, ofte i god tid når de ser at de syklende krysser det første gangfeltet. 

Når klokka har passert 0750 begynner de første skolebarna å komme på sine to-hjulinger. 

IMG_20180913_074640_resized_20180913_084824437.jpg

Den første vi pratet med heter Marius og er 12 år. Han syklet over gresset ved siden av gangfeltet. Han kan reglene greit og vet at han må sjekke at bilene stopper for ham. Akkurat hvem som har vikeplikt for hvem husket han heller ikke helt. På spørsmål om hvorfor han krysset på gresset var det for å korte inn veien. Dette fordi bakbremsa var dårlig, og han ville ikke komme i en situasjon hvor han måtte bråbremse. 

Et par jenter kommer syklende like etterpå, de stopper også opp og venter til det blir klart og bilene stopper. Men heller ikke de kan reglene helt om hvem som må vike for hvem i gangfeltet. 

Emma på 9 år er den første denne dagen som krysser på den tryggeste måten. Hun går av sykkelen helt borte ved brua, leier den over første gangfeltet, setter seg på, sykler frem til neste gangfelt, for igjen å gå av og leie sykkelen over. Dette gjør hun fordi hun ikke vil bli påkjørt, som hun fortalte.IMG_20180913_081642_resized_20180913_084803670.jpg

Solin og Lian (9 og 10 år) gjør også kryssingen helt rett - og på trygg måte. De har erfart at en storebror har vært innblandet i en sykkelulykke hvor han måtte være en stund på sykehus. De ønsker ikke å havne i en likedan situasjon, derfor passer de ekstra godt på når de skal over gangfeltet.

Vår erfaring etter de to dagene med observasjoner er at de aller fleste syklende gjør ting rett og trygt. De ser seg for og avventer kryssing til bilene har stanset for dem. Det skinner likevel gjennom at de voksne, som ofte har trafikkurs i form av sertifikat til bil og linknende, kjenner best til vikepliktsreglene som gjelder. Barna og ungdommene handler rett, men de kan ikke alltid si helt hvorfor. AT det sitter noe i ryggmargen deres kan nok ha sin årsak i opplæring både av foreldre og fra skolen, men en tydeliggjøring her kan i mange tilfeller være på sin plass.

Det kan nok tenkes at noen opplever utilbørlig adferd langs veien, både av syklister og bilister. Det er forhold som kan være farlige, spesielt for de syklende som her vil være den svakeste parten. Det er samtidig åpenbart at det samspillet som utspiller seg i Alta er ganske fornøyelig å observere, det flyter bra, som flere av de voksne var opptatt av. Det viktige er å ha blikkontakt mellom de som sitter bak rattet og de som sitter bak styret - uten det kan denne statistikken fort endre seg.