Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Hvordan påvirke beslutningstakere til å fremme sykling???

Sykkelbilde

Tirsdag 2 februar kl 1700 - 2100.

Syklistenes Landsforening inviterer til åpent webinar.

I denne samlingen vil du lære masse om hvordan gjennomføre vårt kjerneoppdrag, å påvirke politikken for å gjøre hele Norge til et bedre sted å sykle for alle. Fra frivillighet og media, til stortingspolitikk og Europeisk sammarbeid. Vi håper du vil komme og ta med deg mye til ditt videre arbeid!

 Seminaret foregår via Teams. Bruk linken nederst.

PROGRAM

 

17.00 Åpning

Styreleder Baard Amundsen i SLFs hovedstyre

Ønsker deltakerne velkommen og presenterer resten av styret og saker som styrer vil jobbe med i 2021.

 

 

17.10 Lokallagenes viktigste saker

En runde med korte oppsummeringer fra lokallagene

Hva er viktigste sak i hvert av lokallagene? Og hvordan skal Norge bli en sykkelvennlig nasjon, slik lokallagene ser det?

 

 

17.40 Medlemskommunikasjon for lokallagene

Roar Løkken, kommunikasjonssjef i SLF

Revidering av økonomiske retningslinjer og nye rutiner for medlemskommunikasjon – veien videre bygd på arbeidet til SLFs arbeidsgruppe.

 

 

17.45 Trafikksikkerhet for helårssyklisten

Fungerende direktør Vegard Hansen og veifaglig rådgiver Frode Halrynjo i Vegtilsynet

Hva er Vegtilsynets mandat? Og hvordan jobber tilsynet med trafikksikkerhet for syklister? Tilsynet deler sine erfaringer. Og hvordan kan SLF bidra?

 

 

18.20 Pause

 

 

18.30 Slik vinner du fram

Arne Nævra, stortingsrepresentant

Når må du være på banen, hvem bør du snakke med og hvilke argumenter er det som overbeviser? Her får du rådene som styrker muligheten for gjennomslag.

 

 

19.10 Verdien av frivillig arbeid

Jill Warren, administrerende direktør i European Cyclists' Federation

Frivillige gjør en stor innsats i SLF og i en rekke søsterorganisasjoner. Lederen av foreningens paraplyorganisasjon forteller om betydningen av dette arbeidet i en europeisk kontekst.

 

 

19.45 Synlighet i lokalpressen

Kommunikasjonsrådgiver Christine Amdam i Skiforeningen og kommunikasjonssjef Roar Løkken i SLF

Gjennom høringssvar, kampanjer og medieutspill skal SLF være en tydelig stemme for syklistene. Hvordan gjør en seg så synlig i lokalpressen?

 

 

20.15 Uvurderlig brukerperspektiv – lokallagenes rolle

Rune Gjøs, direktør i Mobilitetsdivisjonen i Oslo kommune, sykkelsjef Einar Johan Grieg i Bergen kommune og sykkelplanlegger Richard Sanders i Trondheim kommune

Tre tidligere sentrale SLF-ere som nå har politikere som oppdragsgivere, forteller hva de fikk til i sine verv – og hva de nå ser som viktig at SLFs lokallag bidrar til.

 

 

21.00 Avslutning


 

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting