Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Hvor mange syklet forbi tellerne i 2017?

Her følger statistikken for hele Nord Norge frem til og med 2017.

Sykkelbarometer.jpg

Blant annet disse telleverkene har fanget opp passerte syklister - som viser at Altaværingene har syklet mer siste året.

Statens vegvesen lager en sammenstilling hvert år hvor alle sykkeltelleverk i kommunene i landsdelen er med. I Alta har vi 4 stk, det er to sykkelbarometere - med synlige tall som forteller de passerende hvor mange som har syklet før dem denne dagen. I tillegg får man vite klokkelsett og temperatur. Disse telleverkene teller også fotgjengere - men tall for disse vises ikke på barometeret.

I tillegg til disse to (som står ved Aronnesveien og Granshagen) har Statens vegvesen to tellepunkt til. Disse står på Elvebakken og ved Kvilekrysset (kalt Elvebakken og Alta sentrum i vedlagt statistikk). Disse teller like godt som barometerne, men de har ikke tallskjermer som viser de passerende informasjonen på stedet. Den går kun elektronisk til Statens vegvesens kontorer.

Statistikk syklister Nordnorge 2017.pdf Fra denne linken kan du se rapporten om antall syklister i byene som teller syklister. 

I Alta har Granshagen punktet klart flest passeringer gjennom året og i 2017 dro over 120 000 personer på to hjul forbi her.

På Aronnesveien passerte over 60 000 i samme periode, langs Elvebakken over 40 000 og ved Kvilekrysset over 30 000. 

Ved sentrum (Kvilekrysset) har antall daglige passerte syklister (gjennomsnittet) gått ned fra 95 pr dag til 83 pr dag i 2017.

Ved Elvebakken har det vært nedgang årlig siden 2013, fra 174 pr dag til 112 i 2017.

Det daglige tallet for Granshagen har økt fra 207 (som hadde litt nedgang fra året før) til 331 i 2017.

Aronnesveien har hatt litt nedgang årlig fra oppstart i 2014, men økt veldig fra 103 (2014) til 173 i 2017.

 

Hva sier dette oss? Det er ikke alltid enkelt å konkludere på bakgrunn av slik datafangst. Åpenbart er det mer sykkelaktivitet langs barometene våre - det tyder på at de står ved godt trafikkerte steder. At tall øker eller rminker kan også henge sammen med at reiseruter endres hos folk - flere velger andre trasèer for å komme seg til sine bestemmelsessteder. Som Statens vegvesen også sier i vedlagte rapport - at antallet f eks går ned betyr bare at færre passerer akkurat dette stedet. Det kan også ha sin årsak i vegarbeid/ avsperret vei, nye veier og snarveier som har dukket opp, og så videre.

Men legger man til økningen og trekker fra negangen kommer Alta totalt bedre ut enn fjoråret - som kan tyde på at antall sykkelturer har økt - som er veldig gledelig.