Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Fortell oss hva du synes om nye mulige sykkeltrasèer

Mandag og tirsdag inviterer vi ut på snarveibefaring i Alta :)

Til uka starter årets "Miljøuka" i Alta og allerede mandag og tirsdag inviterer kommunen ved Sykkelbyen Alta og Syklistforeningen sitt lokallag på snarveibefaring for innbyggerne.

Bor du på Kronstad, Kaiskuru eller Saga bør mandagen være interessant. Da skal ny trasè fra Kronstadbakken mot Patoskogen befares sammen. Veien ønskes videre over elva på en gang- og sykkelbru, før man kommer innom Aronneksjosen. Derfra følges grønt området til blå-grønne områder i Kjossystemet og en landsbruksvei til  Einegjerdet og til Bjørkmanns trykkeri. Derfra kobler man seg inn på eksisterende veianlegg langs Aronnesveien.

Kronstad til ARonnes.jpg

Dette blir en trasè som åpenbart vil gi de som bor på østsiden av Altabru store fordeler. Spesielt de som bor i Kaiskuru vil oppnå en langt raskere vei, mens hele østsiden vil få en sykkeltrase utenom Altabrua - hvor man knapt kan møte andre trafikanter uten å måtte stoppe helt opp på sykkel. Traseen går også utenom sterkt trafikkert vei som gjør dette mer stille og fredelig, samtidig som det er kortere. Ved å dra innom de blågrønne områdene blir veivalget også innbydende og attraktivt og kan bidra til en økt forskjønnelse av nærområdene på Aronnes og Kronstad.

Bor du på Thomasbakken eller Øvre Alta vil snarvei fra Thomasbakken mot sentrum kunne få deg langt kjappere frem enn tidligere. Her er det funnet frem et trasevalg som går slakt ned mot Prestegårdsjordene for så å følge jordbruksveier mot Spikergjerdet. Veien her er lite trafikkert og 30-sone. Dette følges til Prestegårdsveien før man svinger inn mot sentrum. 

Thomasbakken til sentrum.jpg

Dersom du ønsker å bli med mandagen Kronstad - Aronnes er det oppmøte på parkeringen ved Coop Extra kl 1800. Det serveres kake, kaffe og is ca halvveis i løypa til de som deltar.

Vil du se hvor Thomasbakken mot sentrum går møter du opp enten ved BULhallen kl 1800 for vandring derfra. Eventuelt kan innbyggere på Thomasbakken slenge seg med fra ca kl 1815 ved Reistadlia. Også her vil det serveres kaffe, kake og is til de fremmøtte ca halvveis på turen. Returen tilbake vil gå via Byløypa - ny trasè ved Holtenjordene - for å befare denne mot Thomasbakkveien.

 

Målet med befaringene er å få innspill fra innbyggere og andre interessenter. Forslagene til snarveier er nettopp kun forslag, men vi ønsker å høre hva borgere av Alta tenker om de forslagene som har kommet inn til oss.