Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Evaluering og nye styringsdokumenter.

Her finner du evalueringsdokumentene og ny prosjektbeskrivelse og tiltaksplan.

Picasa

Grunnlagsdokument evaluering 10-13.pdf- Grunnlagsdokumentet er et omfangsrikt dokument og er for de spesielt interesserte (Sykkelbyer og andre som vurderer sykkeltilrettelegging på sitt hjemsted). Her er hvert tiltak målt etter parameterne 1. Kostnad, 2. Ressursbruk (timer), 3. Effekt (ga det oss flere syklende) og 4. Fokus (ga det oss økt synlighet). I tillegg er det vurdert prosesser både internt og eksternt.

Evaluering 10-13.pdf  - Her er kortversjonen av evalueringen - passer for de fleste som vil vite hvordan vi selv har vurdert vår egen innsats de 3 årene prosjektet pågikk fra 2010 - 2013.

Prosjektbeskrivelse fase 2.pdf - Her er gjort noen endringer fra første fase, blant annet i oppsettet og målsettingene.

Tiltaksplan fase2.pdf - er også endret med tanke på oppsettet. Det er i tillegg fjernet tiltak som ble ansett som minst givende - og tatt inn noen nye.