Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Resultater for Alta i den Store sykkelundersøkelsen 2022

Alta ble kåret til Norges 4 beste sykkelby, men hva er det folk liker ekstra godt med sykling i Alta?

pexels_1900_logo

12 september ble offentliggjort hvem som ble Norges beste sykkelby i 2022: Stavanger. Men overraskende kom Alta på fjerde plass, av hele 57 byer. Hva har gjort at Finnmarks største by har havnet her?

Undersøkelsen er anonym og sendes ut i regi av Syklistforeningen i Norge. Den blir markedsført i en rekke medier, både via kommuner, fylkeskommuner og i sosiale medier. Enhver kan stemme og besvare spørsmålene. Nesten 8000 personer svarte. Er kommunen mellom 20 000 og 50 000 innbyggere kreves det minst 50 besvarelser. Det har vært en utfordring tidligere da kun medlemmer av Syklistforeningen hadde anledning til ås vare. Da stoppet det fort opp når Alta kun hadde mellom 20 og 30 betalende medlemmer. Dette var første gang Alta kunne bli vurdert sammen med andre.

"Vi har alltid tenkt at Alta burde være blant de 20 beste på lista, men fikk jo aldri vurdert dette når vi hadde for få besvarelser" konstaterte sykkelbykoordinator Gjermund Pleym Wik. "Men at vi kom helt opp på fjerde plass, blant sykkelbyer som har vært det dobbelt så lenge som oss - det var veldig uventet".

Det som skiller svarene fra Alta med resten har vi trukket frem her. I tillegg kan du lese rapporten i sin helhet i vedlegget til saken.

Flere yngre personer i Alta svarte på undersøkelsen enn landsgjennomsnittet. Det er flere mellom 26 - 45 år som har deltatt enn de som er eldre enn 56 år og oppover. Det er også færre som sykle med el-sykkel blant respondentene i tillegg til at vi har 45 % som bruker offroadsykler sammenliknet med landssnittet på 25 %. Vi har tilsvarende få eller ingen med bysykkel eller sammenleggbar sykkel. Årsaken henger sannsynligvis sammen med at vi sykler mer på tur i naturen og at offroadsykler egnere seg bedre på vinterføre vårt enn hybrid og smale dekk.

Vi har videre syklister som liker å være i aktivitet. Det som motiverer Altaværinger til å sykle er først og fremst mosjon i hverdagen (71 %, landet: 58 %). Deretter at man får trening (46 %, landet 34 %). Ikke så mange synes det viktigste er at man sparer tid eller miljøet, men vi blir i godt humør av sykling :) Dermed kan det være et mål å gjøre det enda enklere for befolkningen å la sykkel få kortere strekninger (for eksempel sykkelbruer og flere snarveier).

Vi synes ikke at sykkel føles utrygt i like stor grad som resten av landet (25 % mot 39 % nasjonalt), men vi har dobbelt så mange som frykter for tyveri av sykkel enn resten av landet (50 %, nasjonalt 25 %). Flere trekker frem sykkelparkering ved arbeidsplassen sin som dårlig eller veldig dårlig (26 %, landet 16%). 

78 % av respondentene i Alta er enige eller helt enige i at Alta er generelt sett en god sykkelkommune. Nasjonalt ligger tallet på 33 %. 58 % føler seg trygg i Alta på sykkel, mot 35 % nasjonalt. Men at kryss er utformet for å gi syklister prioritet og forkjørsrett et hele 68 % helt eller delvis uenig i. De fleste ønsker at Alta skal prioritere vedlikeholdet av sykkelveier hele året som viktigste sak, samt flere sikre sykkelparkeringer. 

3-Andrea-Ribeiro-slash-Stavanger-kommune-liten-940x626

Resultater for Alta i den Store sykkelundersøkelsen 2022

Alta ble kåret til Norges 4 beste sykkelby, men hva er det folk liker ekstra godt med sykling i Alta?