Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Sykkelbyen Alta, et tre-enighetssamarbeid

De tre likestilte aktørene Statens vegvesen, Finnmark fylkeskommune og Alta kommune står bak prosjektet

Nasjonal sykkelstrategi

Her vil du kunne få litt mer bakgrunnsinnformasjon fra den nasjonale sykkelstrategien som Statens vegvesen har lagt til grunn. Prosjektet har sin prosjektbeskrivelse og tiltaksplan under ikonet "prosjektdokumenter" på forsiden.

2011-10-21