Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Hvert 4 barn har farlig sykkel

I mobilitetsuka er det gjennomført sykkelfix ved skolene.

IMG_20220920_095033_resized_20220921_123907871
Elvebakken skole
IMG_20220920_081200_resized_20220921_123908258
Kaiskuru nærmiljøsenter
IMG_20220920_100338_resized_20220921_123908641
Så slitte dekk kan være farlig
IMG_20220921_104341_resized_20220921_123908993
Sandfallet ungdomsskole
IMG_20220920_100209_resized_20220921_123909412
Ørjan Bakken fra Eleltriker1
IMG_20220920_100204_resized_20220921_123909783
En sykkel overleveres tilbake til eieren
IMG_20220920_080150_resized_20220921_123910463
Kaiskuru nærmiljøsenter
IMG_20220921_100818_resized_20220921_012626290
Alta ungdomsskole

Mobilitetsuken gjennomføres hvert år mellom 16 og 22 september. Da er det ekstra fokus på riktig form for mobilitet: sykling, gåing og bussing. Tema i år er "bedre forbindelser" som vil si at du skal oppleve trygge og forutsigbare resier - både mellom mennesker men også innad i reisekjeden. Eksempel på dette er kombinering av to reisemåter, som bil og buss, sykkel og buss, gåing og sykling, osv.

I to dager har Sykkelbyen Alta tilbudt skolene å komme innom på "Sykkelfix". Dette er et prosjekt i regi av Syklistforeningen i Norge som bidrar med støtte til kampanjen. Da tilbyr vi oss å komme til skolene for å drive en sykkelsjekk på barn og unges sykler. De som meldte sin interesse fikk besøk tirsdag og onsdag. Dette var skolene i Kaiskuru, Elvebakken, AKG, Tverrelvdalen og Rafsbotn tirsdagen. Onsdag var gjengen innom Bossekop skole, og begge ungdomsskolene i Skoleveien.

"Istedet for å tilby tilfeldig service til de som passerer forbi oss et sted ute på veien valgte vi å oppsøke skolene. Dette fordi barn og unges sykler blir forsømte kjøretøy - de voksne følger kun med sin egen og erfaringsmessig er ungene dårligere til å si fra om noe feiler sykkelen", forklarer Sykkelbykoordinator Gjemrund Pleym Wik. Erfaringene fra andre steder viste seg å være ganske lik også i Alta. Ca hver 4 sykkel hadde en eller annen mangel, som oftest med bremser eller med girsystemet. 

Ørjan Bakken fra Elektriker1 fikk en sykkel hvor det ene dekket var helt nedslitt. "Hadde du kommet med en bil med så lite ønster hadde bilen blitt avskitlet på stedet". Vidar Hågensen fra Grieg Seafood kommenterte en bremseskive på en annen sykkel. "Den skal normalt være festet til hjulet med 6 skruer. Nå var det kun en igjen, og den var i tillegg ganske løs. Den sykkelen hadde ikke hatt bakbremser lenger om kort tid". 

Thomas Espejord fra Canyon Jakt og Fiske AS opplyste om at elsykler har større fart og dermed blir det mer slitasje på sykkeldelene også. Ofte kan bremsene være ganske nedslitt - så man må følge litt med og bytte deler før for store deler av sykkelen kanskje ødelegges - da kan man til slutt måtte kassere hele sykkelen. Ørjan Dragland fra Alta motor kommenterte også et par jenter som kom med sykkelen sin og kun skulle justere setet. Han fant ut at elsykkelen de kom på kunne gå ulovlig fort, hele 45 km/ t opplyste jentene. Han forklarte at de kun er lovlige som hjelpemotor opp til 25 km/ t."Men de ble jo levert slik" svarte den ene jenta. "Vel, det gjør det ikke mer lovlig av den grunn" kunne han opplyse til syklistene på ungdomstrinnet. Ofte er ikke bremsene dimensjonert for ekstra fart utover de lovlige 25 km/ t og om man blir involvert i en trafikkulykke kan man risikere å bli økonomisk belastet selv uten skyld - dersom sykkelen har ytelse utover det lovlige.

Totalt var ca 500 små og store barn med sykler innom sykkelfix de to dagene dette pågikk. Flere ansatte ved skolene berømmet tiltaket når alle på skolen kan få muligheten til å få sykkelen sjekket. De som hadde klare mangler fikk også en "mangellapp" med seg hjem til foreldrene om hva som må utbedres. I tillegg fikk alle reflekser og eventuelt sykkellys for bruk i mørket. 

Moralen til foreldrene er at de også bør vie oppmerksomhet til barnas sykler og sjekke at minimum bremser er i orden både foran og bak. Når det har blitt mørkt ute må sykkelen også ha lys foran og bak (hvitt foran, rødt bak). 

Vi vil takke ekstra til de bedriftene som lot sine ansatte stille opp på Sykkelfix i de dagene dette pågikk. Dette var:

- Grieg Seafood

- Elektriker1 

- Alta motor

- Canyon Jakt og Fiske AS.

Bedriftene har valgt å ta del av samfunnsansvaret i Alta ved å la sine ansatte få delta fra 8-12 i en eller to dager med dette - og demred sponset lønna til de mekanikerne som deltok. Uten disse hadde vi ikke kunnet gjøre noen sykkelfix - så all ære til mekkegruppa som stod på hele veien. 

Mer om mobilitetsuka kan leses om her.