Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Sykkelsmart på Bossekop skole

Kan 5 klassinger virkelig ha så god peiling på sykkelmiljø?

35189583_2103970222966325_8275468047343419392_o.jpg

5 klassingene ved Bossekop skole deltok nettopp i "Sykkelsmart" - et konsept i regi av Ungt Entreprenørskap. Både sykkelbyen Alta, politiker og lensmann var invitert for å overvære fremleggene av sine unike prosjekter - "Hva gjør oss utrygge på sykkel" ?

34857628_2103969146299766_8415291296075218944_o.jpg

Det som overrakset er hvor "spot on" 5 klassinger er angående de samme tingene som voksne er opptatt av når de sykler. For det første vil man gjerne ha det komfortablet når man sykler til skolen. Kommer man til bakker kan man bli både svett og sliten: Derfor hadde to av gruppene laget modeller med sykkelheis. Spesielt bakken ved Fagmøbler ble trukket frem. Noen pekte også på at det kan være vanskelig å se biltrafikken før man skal krysse veien, og da var det viktig å beskjære skogen. Dette er høyst relevant også i trafikksikkerhetsarbeid.

35058169_2103969252966422_592855651789570048_o.jpg

En annen gruppe påekte utfordringen med dårlig sikt når noen velger å ha høye hagegjerder. Da kan hverken syklisten se om der kommer en bil ut fra huset - eller omvendt. Poenget ble å både innskrenke gjerdene i bredde og høyde "fordi de som har høye gjerder har dette åpenbart kun fordi de har så masse stygt i hagen som de ikke vil at andre skal se" - forklarte gruppa under sin presentasjon.

35062721_2103969269633087_7321914560930119680_o.jpg

 

35077808_2103968982966449_1968764221952884736_o.jpg

 

35114784_2103969302966417_8688960766725849088_o.jpg

Mange av oppgavene handlet om å krysse E 6 på en trygg og grei måte. Det skinte godt gjennom at elevene synes at bilene kjører for fort og at der er noen som heller ikke stopper for dem når de skal. Her var det ideer fra oppsett av trafikklys - eller varsellys som tennes når noen skal over veien - og noen hadde til og med en fartstavle som både viste din fart og opplyste om at det kun var 100 meter igjen til gangfeltet. 

35118994_2103969396299741_8294805270010265600_o.jpg

Andre fokuserte på at synlighet var viktig for alle trafiaknter, og at sykler som var malt i selvlysende refleksfarger - burde kunne skinne godt i mørketiden. En grupp ehadde også merket seg at sykkelveien har for mange slitasjeakder - som igjen kan føre til sykkelvelt. Måten å ordne dette på - ettersom det offentlige åenbart ikke gjorde dette - var å la hver skole ha ansvaret for sin vei - og dermed fikse veiene på dugnad.

35142857_2104003129629701_8632646280822128640_n.jpg

På 3 dager har altså ungene både funnet frem til en problemstilling, de har laget en modell som beksriver dette - og de har funnet en løsning som får bukt med problemet. Noen løsninger er selvsagt ikke like gjennomførbare som andre, men resultatet var åpenbart så bra at hovedutvalgsleder Hilde Søraa bestilte en presentasjon av dette til et politisk møte til høsten. Da får jaggu ungene lært litt om den demokratiske prosessen i tillegg. 

35226927_2103969139633100_1472149703410843648_o.jpg

35227277_2103969892966358_5288165074312101888_o.jpg

Alle foto: Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Her er også et TV Nord innslag fra samme tilstelning: https://www.altaposten.no/video/article16901099.ece Innslaget begynner på ca 1:55.