Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Vår visjon er å få flest mulig til å bruke sykkel; hele året.

Resultater sykle til jobb våren 2018

Her ser du vinnere av vårens kampanje.

26.6.15.5.jpg

Vårens sykkelkampanje vitner om noe lavere deltakelse enn tidligere - selv om vi som jobber med sykkel i kommunen ikke kan si at aktiviteten ute på veiene har gått ned, snarere tvert imot.I år deltok 39 ulike bedrifter og virksomheter, i fjor vår var tallet 49. Dette ga 238 deltakende som har syklet og gått til og fra jobb. Delakere pr bedrift ligger også på det jevne, 37,4 % - som tilsier at ca hver tredje ansatt deltar i kampanjen. I fjor var første gang vi hadde et toppår med over 50 % deltakelse blant alle bedrifter, men det er historisk et unntak. Vårkampanjen ligger normalt mellom 33 - 42 %.

Onsdag ble det foretatt trekning ved Torill Thomassen på Alta lensmannskontor. Hun har videre laget et notat som beskriver hvem som er heldige mottakere av Mastercard gavekort - som kan kvitteres ut på Alta rådhus i åpningstiden (8-15).

 

Vinnerne ble som følger:

* Tannklinikken i Alta, Sølvi

* Bufetat, Siri Mathiassen

* Tannklinikken i Alta, Linda

* Aksis, Frank Gunnar

* Universitetet, UiT campus Alta, Pål Markusson

Vi gratulerer vinnerne og minner om at frist for å hente ut gavekort er 31.august 2018.